Centre for Entrepreneurship Business Research
Nume:

Parola:

CERCETARE IN AFACERI

Antreprenoriatul nu mai este de mult un concept abstract. Acum a devenit un obiectiv care a intrat in agenda multor creatori de politici din toate nivelele administrative, pina la cele mai izolate localitati rurale. Cresterea atentiei din ultimele decenii, care se da importantei noilor intreprinderi, mici si mijlocii (IMM-uri) in contextul dezvoltarii economice a fost confirmata de multi cercetatori. In acest sense, rezultatele empirice ale cercetarilor academice au demonstrat ca intensificarea activitatii antreprenoriale poate avea efecte pozitive asupra crearii de locuri noi de munca, asupra cresterii economice si a inovatiilor. Aceasta a facut ca multe administratii publice, indiferent de ideologia politica si de la toate nivelele administrative, sa dezvolte politici indreptate spre stimularea crearii de noi intreprinderi.

In acest sens, unul dintre principalele obiective ale CEBR este sustinerea cercetarilor asupra antreprenoriatului si a dezvoltarii regionale. Pentru a atinge acest obiectiv vom folosi seturile noastre de date privind activitatea antreprenoriala pentru a crea rapoarte de cercetare privind aceste subiecte in Romania.

Activitate antreprenoriala

Demararea de noi afaceri

Economia afacerii